ข่าวใหม่ล่าสุด

ไม่มีข้อมูลข่าวดังกล่าว

เกี่ยวกับศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2536 และเริ่มทำการรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปี พ.ศ. 2538 จนมาถึงปัจจุบัน มีศิษย์เก่าทั้งหมด 18 รุ่น จากทั้งหมด 16 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และ เอก


ศิษย์เก่าดีเด่น

ผู้ที่สร้างชื่อเสียงของคณะไปยังทั่วทุกมุมโลก